HOKEJOVÝ KLUB BREZNO

----- unum corpus una anima una theam -----
HK BREZNO - "MLÁDEŽ" - Členské príspevky     

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY SEZÓNA 2018/2019

(30.04.2019 - 30.04.2020)

interná smernica č. 1/2012 - zásady hosťovania a prestupu pdf. 

Prihláška za člena HKB

Tlačivo na udelenie zľavy

 Žiadosť o odpustenie poplatku za členský príspevok HKB

 Členské príspevky HKB

Prípravka       0-2     130,-€  sezóna

 Prípravka       3-4     220,-€  sezóna 

ŠHT               5-8     300,-€  sezóna

Kadeti                       300,-€  sezóna

Dorast                      300,-€  sezóna

Číslo účtu IBAN - Prima banka Slovensko, a. s. 

 SK23 5600 0000 0065 3999 1001

H E A D L I N E S