HOKEJOVÝ KLUB BREZNO

----- unum corpus una anima una theam -----
 DORAST 

1. LIGA DORAST - 2018/2019

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - ZÁKLADNÁ 
Každé družstvo odohrá v skupine 20 kôl (2x doma, 2x vonku) -16 zápasov. Na základe umiestnenie v tabuľke bude družstvám udelená bodová  bonifikácia za umiestnenie nasledovne : 
  1. miesto - 9 bodov, 
  2. miesto - 6 bodov, 
  3. miesto - 3 body, 
  4. miesto - 2 body, 
  5. miesto - 1 bod.
 
II. časť nadstavbová 
Družstvá vytvoria podľa geografického rozdelenia dve nadstavbové skupiny:
Nadstavbová skupina  "A" (8):  HOBA Bratislava, HK Lokomotíva N. Zámky, HK RUŽINOV´ 99 Bratislava, HK HAVRANI Piešťany, HK Dubnica nad Váhom, HC Topoľčany, HK Trnava, HK Iskra Partizánske
Nadstavbová skupina  "B" (6):  HK 46 Bardejov, HK Brezno, H.A. Slávia Prešov, MŠK Trebišov, HC Lučenec, P.H.K. Prešov 
Družstvá odohrajú v nadstavbovej skupine 14 /10 kôl (1x doma, 1x vonku).
 
III. časť - o umiestnenie západ/ východ 
Tejto skupiny sa zúčastňujú družstvá , ktoré v druhej nadstavbovej časti obsadili 5.-8. miesto ( v nads. sk. "A") resp. 4.-6. miesto (v nadst. Sk. "B").  Družstvá odohrajú 6 kôl / 4 kolá -1x doma, 1x vonku v dvoch supinách.
 
III. časť play-off
Do tejto časti postupujú družstvá, ktoré sa umiestnili v nadstavbovej skupine "A"  na 1.-5. mieste a družstvá, ktoré sa umiestnili na 1.-3. mieste v nadstavbovej časti "B".
 

štvrtfinále play off : 1A-5A, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B

Hrá sa na 3 víťazné stretnutia s tým, že prvé dve domáce stretnutia odohrá doma lepšie postavené družstvo po nadstavbovej časti.

semifinále play off: Najlepšie postavené družstvo zo skupiny A, ktoré vyhralo svoju štvrtfinálovú sériu proti najhoršie postavenému družstvu postupujúceho zo skupiny B (krížové pravidlo). V prípade, že bude nerovnomerný počet postupujúcich družstiev z jednej skupiny použije sa kľúč vytvorením  minitabuľky postupujúcich semifinalistov z príslušnej skupiny. Do tejto tabuľky sa započítavajú len vzájomné zápasy z nadstavbovej časti. Na základe tohto sa vytvoria semifinálové dvojičky napr. 1A- 3B, 1B-2B atď. V prípade postupu družstiev iba z jednej skupiny použijeme pravidlo 1-4, 2-3.

finále play off: hrá sa na tri víťazné stretnutia. V prípade postupu družstiev, ktoré sú z rovnakej skupiny platí pravidlo vzájomných zápasov z nadstavbovej časti. V prípade postupu dvoch družstiev z rozdielných skupín sa berie do úvahy zisk bodov v nadstavbovej časti.
              
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase