HOKEJOVÝ KLUB BREZNO

----- unum corpus una anima una theam -----
HK BREZNO - VÝSTROJNÝ SKLAD

Zásady prevádzky skladu výstroje

- Do 30 dní od ukončenia sezóny sa požičaná výstroj musí vrátiť do skladu kompletná a vyčistená. V opačnom prípade bude účtovaný poplatok za dodatočné čistenie

- Výstroj sa po sezóne musí vrátiť do skladu aj v prípade, že hráč si ju bude chcieť požičať na letnú prípravu alebo inline hokej. Po odkontrolovaní bude výstroj vydaná hráčovi späť za 20% poplatku za požičanie

- 50% poplatku za požičanie je splatných pri vydaní výstroje

- Vydávanie a preberanie výstroje je možné len počas  otváracích hodín skladu, ktoré budú zverejnené a pravidelne aktualizované na oficiálnych weboch, a to hkbrezno.com a fcb profile HK Brezno Knights

- Hráčovi mladšiemu ako 18 rokov, bude výstroj preberaná a odovzdávaná len v prítomnosti zákonného zástupcu

 

                                            OTVÁRACIE HODINY 
                                                       Júl - August 2017
21.07.2017 Piat 16-18 hod.
24.07.2017 Pondelok 16-18 hod.
04.08.2017 Piatok 16-18 hod. 
07.08.2017 Pondelok 16-18 hod. 
24.08.2017 Štvrtok 16-18 hod.
28.08.2017 Pondelok 16-18 hod.
                                    vedúca skladu: Alenka MIRILOVIČOVÁ

H E A D L I N E S