HOKEJOVÝ KLUB BREZNO

----- unum corpus una anima una theam -----
HK BREZNO - VÝSTROJNÝ SKLAD

Zásady prevádzky skladu výstroje

- Do 30 dní od ukončenia sezóny sa požičaná výstroj musí vrátiť do skladu kompletná a vyčistená. V opačnom prípade bude účtovaný poplatok za dodatočné čistenie

- Výstroj sa po sezóne musí vrátiť do skladu aj v prípade, že hráč si ju bude chcieť požičať na letnú prípravu alebo inline hokej. Po odkontrolovaní bude výstroj vydaná hráčovi späť za 20% poplatku za požičanie

- 50% poplatku za požičanie je splatných pri vydaní výstroje

- Vydávanie a preberanie výstroje je možné len počas  otváracích hodín skladu, ktoré budú zverejnené a pravidelne aktualizované na oficiálnych weboch, a to hkbrezno.com a fcb profile HK Brezno Knights

- Hráčovi mladšiemu ako 18 rokov, bude výstroj preberaná a odovzdávaná len v prítomnosti zákonného zástupcu

 

                                            OTVÁRACIE HODINY 
                                                       AUGUST  2018
14.08.2018 UTOROK 17-19 hod.
23.08.2018 ŠTVRTOK 17-19 hod.
                                    vedúca skladu: Alenka MIRILOVIČOVÁ